Elektronická Cigareta

Na počátku užívání cigaret převládal názor, že cigarety jsou zdraví prospěšné. Ovšem jak šel čas a tabák se stal denním chlebem tak každodenní užívání cigaret nabízelo i jinou alternativu. S tou přišla v tomto století Čína s nápadem na elektronickou cigaretu.
                                                                                                                              
Popud k vytvoření E Cigarety daly Olympijské hry v Pekingu které se tu roku 2008 konaly. Čína chtěla tímto krokem prezentovat zdravější způsob života a také se zbavit nedopalků 350 miliónů kuřáků v zemi. Toto bylo přivítáno velikým ohlasem a E Cigareta se po roce 2005 začala rozšiřovat do celého světa.
                                                                                                                                
K nám se tato novinka dostala hned po jejím vzniku a byli jsme jednou z prvních zemí kde se začala distribuovat.
                                                                                                                                 
Během pár let existence E Cigarety se počet uživatelů mnohonásobně znásobil a to pravděpodobně kvůli zdravějšímu inhalování u kterého je menší riziko rakoviny plic a rovněž levnější variantě kouření.
                                                                                                                                   
K zajímavým výsledkům došla také Univerzita ve Východním Londýně kde byla potvrzena hypotéza, že E Cigareta může značně snížit závislost na kouření a nikotinu. Noviny Telegraph uvedly, že 31% respondentů kteří zvolili E Cigaretu namísto té tabákové ukončilo do půl roku tento návyk jednou a provždy. Na druhé straně je u E Cigarety riziko předávkování nikotinem snazší nežli u tabákové a to díky dostupnosti koncentrátů s nikotinem.
                                                                                                                              
V Evropě se stává E kouření více populární a denník Telegraph uvádí, že při hlasování na konferenci tabáku a zdraví v Holandsku by 57% dotázaných zvolilo E cigaretu namísto té tabákové a to kvůli jejímu snadnému užití i na místech k tomu neurčených.